Isabella Lövin leder möte om fredsbyggande

Hur sviktande och konfliktdrabbade länder ska kunna genomföra de nya globala utvecklingsmålen. Det är en av frågorna på agendan när den Internationella dialogen för freds-och statsbyggande träffas, under ledning av biståndsminister Isabella Lövin, i Paris idag.

Under dagens möte ska beslut fattas om Dialogens fortsatta arbete. En viktig punkt på dagens möte är hur sviktande och konfliktdrabbade länder ska kunna genomföra de nya globala utvecklingsmålen, där representanter från sviktande och konfliktdrabbade länder, givare och civilsamhället deltar.  

- Arbetet för att förebygga krig och konflikter är viktigare än någonsin. Antalet krig ökar och enligt prognoser kommer fattigdomen alltmer att koncentreras till konfliktdrabbade länder. Dialogen är ett viktigt verktyg för att stärka det fredsbyggande arbetet, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Biståndsminister Isabella Lövin är ordförande för den Internationella dialogen för freds-och statsbyggande. Dialogens arbete grundar sig på fem fredsbyggande principer och det så kallade New Deal. Det är en överenskommelse mellan sviktande och konfliktdrabbade länder, givare och civilsamhällesorganisationer om hur stödet till sviktande
och konfliktdrabbade stater ska förbättras och som antogs i Busan 2011. Under styrgruppsmötet kommer även en första utvärdering av New Deal att presenteras.

Den Internationella dialogen håller ett globalt möte på ministernivå varje år. På dagens möte annonserar  Lövin att nästa ministermöte ska  ske i Stockholm i april 2016.

Mer information om den internationella dialogen:

Regeringen om Internationella dialogen

Internationella dialogen

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00