Ny chef för Revisorsnämnden

Regeringen har utsett Per Johansson till ny direktör och chef för Revisorsnämnden.

Per Johansson är avdelningschef vid Riksrevisionen. Han har tidigare haft arbetsledande befattningar inom FN:s internrevision OIOS, Finansdepartementets budgetavdelning och Statens räddningsverk. Han har också under flera år verkat som revisor och har även undervisat i redovisning vid Mittuniversitetet. Vidare har han varit ledamot i Ekonomistyrningsverkets internrevisionsråd och svensk representant i olika expert- och rådsarbetsgrupper inom EU. 

– Med Per Johansson får Revisorsnämnden en chef med bred erfarenhet från både statsförvaltningen och revisionsbranschen. Hans gedigna kunskaper om bland annat EU:s beslutsprocesser kommer vara till stor nytta för myndigheten som verkar inom ett område där utvecklingen i allt högre grad sker internationellt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Per Johansson tillträder den 1 februari 2016.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00