Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny utredning om självkörande fordon

Publicerad

Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska analysera om och hur reglerna behöver anpassas för självkörande fordon. Syftet är att skapa bättre rättsliga förutsättningar för introduktion och försök med självkörande fordon i allmän trafik.

Jag har stora förhoppningar om att självkörande och uppkopplade fordon ska kunna ge högre trafiksäkerhet, ny teknik och minskad miljö-och klimatpåverkan, säger Anna Johansson.

Ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem är en viktig del i regeringens politik för att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Utredningen ska redovisa sina förslag när det gäller att underlätta för försök med självkörande fordon den 1 april 2016. Den 28 november 2017 ska förslag för att underlätta en introduktion av sådana fordon i allmän trafik redovisas.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.