Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Pressinbjudan: Ibrahim Baylan och Anna Johansson bjuder in till seminarium om alternativa bränslen för framtidens transporter

Publicerad

Samma dag som COP21 startar bjuder energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson in till samtal om hur bransch och beslutsfattare bäst kan arbeta tillsammans för en fossilfri fordonsflotta. Fokus ligger på utvecklingen av infrastrukturen för alternativa bränslen, då den är central för att kunna ställa om person- och godstransporterna till mer hållbara alternativ.

Ladda ner:

Under seminariet kommer företrädare från företag verksamma inom både person- och godstransporter att ge sin syn på vilken infrastruktur som behövs i framtiden. Samtalen ska även bidra till arbetet med framtagandet av en handlingsplan för införandet av EU:s direktiv om infrastruktur för alternativa bränslen.

Tid: 30 november 2015 kl. 13-16
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70
Lokal: Aulan, plan 6

Media är välkomna under hela seminariet, se program nedan. Medtag giltig legitimation. Föranmälan via Elin Tibell, pressekreterare Anna Johansson. 

Program 30/11

13:00   Energiminister Ibrahim Baylan inleder seminariet

13:10   Moderator Mia Odabas hälsar välkommen

13:15   Maria Grahn, Chalmers, håller presentation

13:30   Rundabordssamtal 1: Persontransporter
Framtidens persontransporter diskuteras, medverkar gör företrädare från företag inom persontransporter samt statsråden.

14:10   Paus och tid för mediefrågor

14:40   Rundabordssamtal 2: Godstransporter
Framtidens godstransporter diskuteras, medverkar gör företrädare från företag inom godstransporter samt statsråden.

15:20   Infrastrukturminister Anna Johansson rundar av seminariet

15:30  Tid för mediefrågor

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00