Regeringen ökar stödet till brottsofferstödjande organisationer

Regeringen har beslutat att minst 75% av Brottsofferfondens medel ska tillfalla organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

Det civila samhällets organisationer utför ett mycket viktigt och angeläget arbete med att stödja dem som har drabbats av brott. Sådana organisationers verksamheter finansieras till stor del av Brottsofferfonden, som i sin tur finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott. Den 1 januari 2015 höjde regeringen avgiften från 500 till 800 kronor. Därmed kommer fondens intäkter att öka. En del av dessa intäkter kommer nu att tillfalla den ideella sektorn.

Behovet av finansiering av det civila samhällets brottsofferstödjande verksamheter är stort och konkurrensen om befintliga medel är hård. Mot bakgrund av detta har regeringen idag beslutat att minst 75 % av brottsofferfondens medel ska tillfalla organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

– Brottsofferjourer och andra organisationer som arbetar med att stödja brottsoffer gör ett mycket viktigt arbete. Regeringen vill på detta sätt förbättra deras förutsättningar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00