Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen samlar företag, kommuner och organisationer för ett Fossilfritt Sverige

Publicerad

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med ett energisystem baserat på förnybara energikällor. Inför klimatmötet i Paris lanserar regeringen initiativet Fossilfritt Sverige där svenska företag, kommuner och organisationer ges möjlighet att synliggöra sitt klimatarbete. Samtidigt utmanas världens länder och företag att delta i racet om att bli fossilfritt.

I Sverige finns redan många städer, kommuner och företag som visar vägen mot det fossilfria samhället genom ett aktivt klimatarbete. Inför klimatmötet i Paris vill regeringen ge dessa aktörer möjlighet att under ett svenskt paraply demonstrera sitt ledarskap för en internationell publik. Syftet är att visa det pågående arbetet i Sverige – och samtidigt utmana andra aktörer och länder att stärka sitt engagemang. 

- Inom näringslivet, bland städer och kommuner finns redan ett stort engagemang. Det är väldigt positivt. Dessa aktörer spelar en huvudroll för att utveckla produkter och lösningar som behövs för det fossilfria samhället, säger klimat och miljöminister Åsa Romson. 

ABB Sverige är ett av flera företag som stöder initiativet. 

- Omställningen till förnybar energi som används på rätt sätt är en av vår tids viktigaste frågor och vi måste gå från ord till handling. Fossilfritt Sverige är en uppmaning till oss alla att delta i arbetet för att bromsa klimatförändringarna säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. 

De företag, städer och andra aktörer som medverkar i Fossilfritt Sverige ställer sig bakom följande budskap inför Paris: 

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.

2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Företag, kommuner och organisationer som stödjer initiativet:
ABB Sverige, Fjärde AP-fonden, H&M, Preem, Stockholms stad, Göteborg stad, Malmö Stad, Östersund, Uppsala, Växjö, Hagainitiativet och Klimatkommunerna.  

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar