Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen satsar på försöksverksamhet för att underlätta validering av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet, UHR, får i uppdrag av regeringen att utreda hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Försöksverksamheten ska rikta sig till personer som saknar fullständig dokumentation av sin utländska gymnasiala eller eftergymnasiala utbildning. Det avser även personer som har en dokumenterad men oavslutad utländsk eftergymnasial utbildning.

- De som kommer hit bär med sig värdefull kompetens som vi måste ta tillvara, både för deras skull och för samhället. Därför får UHR nu det här uppdraget, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Målet med insatsen är att fler ska få sina kvalifikationer erkända för att snabbare kunna bli antagen till fortsatt utbildning eller kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Den modell som utvecklas inom ramen för försöksverksamheten ska utformas så att den kan användas av alla som behöver få utbildning eller annan kompetens bedömd och erkänd.

- I dag ser vi en stor brist på bland annat lärare och sjuksköterskor. Det vore slöseri om folk då inte fick gå klart sin utbildning  eller få den som de bär med sig validerad. Det har vi inte råd med, säger Helene Hellmark Knutsson.

UHR:s förslag ska möjliggöra att försöksverksamhet kan inledas under 2016 och avslutas den 31 december 2020. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med universitet och högskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00