Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-

Shekarabi och Johansson välkomnar Trafikverkets rapport om sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

Publicerad

Som första myndighet har Trafikverket fått regeringens uppdrag att utreda hur sysselsättningskrav ska införas i offentlig upphandlingar, och vilka konsekvenser det kan få. I uppdraget till Trafikverket angavs att detta skulle redovisas i en slutrapport till regeringen den 15 november.

Civilminister Ardalan Shekarabi ser positivt på Trafikverkets rapport.

-  Det här är en positiv nyhet för jobben och de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Det här kommer att ge fler chansen att både vässa sin kompetens samtidigt som fler kommer att komma ut i jobb. Senast i förra veckan studerade jag hur man på ett lyckosamt sätt arbetat med sociala klausuler i Storbritannien. Lärdomarna därifrån tar vi med oss i arbetet med jobbupphandlingarna här på hemmaplan, säger Ardalan Shekarabi

- Trafikverkets förslag visar på att detta kan bli en väldigt god affär för samhället. Det är en viktig del i regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, säger Anna Johansson.

Om rapporten
Förslaget bedöms ge mellan 200 och 1500 extra praktikplatser eller anställningar per år och bedöms mycket grovt räknat kosta Trafikverket 200 mkr innan konkurrensutsättning.

Trafikverkets förslag utgår från att krav på sysselsättning ska ställas i upphandlingar som startas fr o m 1 januari 2016 utifrån de schabloner som beskrivs i rapporten. Kravnivån i respektive kontrakt bestäms av Trafikverket efter dialog mellan verkets projektledare och Arbetsförmedlingen och leverantörsmarknaden.

Bakgrund

Regeringen utvecklar en nationell strategi för upphandling, som sätter stort fokus på innovation och sociala krav vad gäller sysselsättning, miljö och arbetsmiljö.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00