Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska undersöka behov av stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Publicerad

Idag har regeringen beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning samt ta fram kunskapsunderlag och metodstöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

- Flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället och ha jämlika möjligheter till inflytande, utveckling och så småningom etablering i arbets- och samhällslivet. Ett bättre stöd till föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och mer jämlika levnadsvillkor för barnen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vårdnadshavare har vittnat om en vardag där föräldraskap kan överskuggas av behovet att agera samordningsfunktion för de aktörer som ger stöd både i och utanför hemmet. För många föräldrar leder situationen till sjukskrivningar och att de tvingas gå ner i arbetstid.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av ett särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning samt därefter ta fram ett kunskapsunderlag och metodstöd.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och metodstöd för bättre samordning av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2017 till Regeringskansliet.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.