Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht håller tal på konferens om upphandling av livsmedel

Publicerad

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har blivit inbjuden att tala på konferensen om upphandling av livsmedel som arrangeras på Grand Hôtel i Stockholm, måndag den 30 november.

På måndag den 30 november anordnar tidningen Upphandling 24 en konferens om upphandling av livsmedel där den nyinrättade Upphandlingsmyndigheten har en stor roll. Myndigheten inrättades den 1 september i år och ska fungera som stöd vid offentliga upphandlingar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer under konferensen att tala om regeringens arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi.

Tid: måndag den 30 november, kl. 9.30 – 10.00
Plats: Grand Hôtel, Stockholm

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00