Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Svenska från dag ett för asylsökande och vissa nyanlända förstärks med 75 miljoner kronor redan i år

Regeringen föreslår en förstärkning av den satsning som syftar till att asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och bor kvar i anläggningsboende så tidigt som möjligt ska få möjlighet att stärka sina kunskaper i svenska och lära sig om det svenska samhället.

Studieförbunden genomför i dag särskilda utbildningsinsatser till asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och bor kvar i anläggningsboende. Insatserna ska ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och underlätta för etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Regeringen har tidigare avsatt 30 miljoner kronor för satsningen 2015 och i budgetpropositionen för 2016 föreslagit att 50 miljoner kronor avsätts för 2016. Regeringen anser att det är angeläget att satsningen förstärks och föreslår att ytterligare 75 miljoner kronor avsätts för att kunna utbetalas 2015, men också för att kunna täcka kostnader som förväntas uppstå 2016. Förstärkningen av satsningen kommer att skapa förutsättningar för att avsevärt många fler personer kan delta.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00