Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Sverige fördubblar forskning och innovation för ren energiteknik

Publicerad

Sverige deltar idag i lanseringen av Mission Innovation – ett globalt samarbete för att öka takten inom forskning och innovation för framtidens energi. Lanseringen sker i Paris under klimattoppmötets första dag.

Sveriges bidrag till Mission Innovation är ett löfte om att fördubbla insatserna på långsiktig forskning och utveckling inom ny och ren energiteknik. Statsminister Stefan Löfven kommer att delta vid lanseringen, tillsammans med bland annat deltagare från USA och Frankrike. 

- Stora delar av världens koldioxidutsläpp kommer från energisektorn. Med det här initiativet tar vi gemensamt ansvar för att forska fram och utveckla nya lösningar för att ställa om energisektorn, kommenterar energiminister Ibrahim Baylan. 

Mission Innovation är ett samarbete mellan länder och privata investerare. Initiativet består av två delar. I den ena lovar ett antal länder, däribland Sverige, att försöka fördubbla sina insatser för forskning och innovation för ny och ren energiteknik. I den andra delen lovar privata investerare att satsa uthålligt riskkapital på att utveckla denna nya teknik till marknadsfärdiga lösningar. 

Ibrahim Baylan anser att detta stärker Sveriges möjligheter att vara pådrivande i omställningen av världens energisystem:
- Genom denna investering i klimatomställningen skapar vi bättre förutsättningar för att Sverige ska kunna utveckla innovationer som världen efterfrågar och som skapar nya svenska jobb. 

Sveriges löfte är att dubblera sina insatser inom detta forskningsområde till 2020, jämfört med nivån för 2012-2015. Det innebär en ökning från 120 miljoner kronor per år till cirka 240 miljoner kronor per år. 

I Mission Innovation deltar totalt 19 länder, däribland USA, Kina, Frankrike och Tyskland.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Fakta

Mission Innovation är ett viktigt steg mot att göra det enklare och mer överkomligt att möta klimatutmaningen. Sverige vill hålla den globala uppvärmningen så långt under tvågrader som möjligt, och vägen dit går bland annat genom forskning, utveckling och innovation. Detta är ett viktigt budskap i förhandlingarna inför klimatmötet i Paris.

Genväg