Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sverige med i globala initiativet Mission Innovation för att möta klimatförändringarna

Publicerad

I dag i Paris under klimattoppmötets första dag lanseras ett nytt globalt initiativ, Mission Innovation, som har som mål att dramatiskt höja tempot på både offentlig och privat forskning och innovation i världen för att möta klimatförändringarna och ge ren energi. Sverige är ett av 20 länder som deltar i initiativet.

I samband med att klimattoppmötet inleds i Paris lanseras ett internationellt samarbete inom förnyelsebar energi där de deltagande länderna fördubblar sina satsningar på forskning och innovation för ren energi (”clean energy”). Sverige, som redan gjort stora insatser på detta område, deltar tillsammans med bland andra USA, Frankrike och Indien. Målet är att ta forskning och innovation om förnyelsebar energi ett steg närmare tillämpning för att visa att våra samhällen kan försörjas på ren förnyelsebar energi till konkurrenskraftiga priser. Initiativet stöttas även av en betydande insats från den privata sektorn, ledd av Bill Gates, som går in med stora medel av privat kapital riktat mot ren energi.

- Vi gör stora satsningar när det gäller forskning för ett hållbart samhälle, men vi behöver göra mer och vi måste göra det tillsammans. Därför välkomnar jag det här samarbetet som kommer öka takten i arbetet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Under de senaste åren har anslagen för forskning om förnyelsebar energi ökat med 50 procent i Sverige. Nu ökas anslagen ytterligare i samband med satsningar som aviseras i budgetpropositionen för 2016. Målet är att fram till 2019 fördubbla satsningarna på energiforskning. Nästa år presenterar regeringen en forskningspolitisk proposition där energiforskning blir ett av de områden som kommer behandlas.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta: Mission Innovation

Mission Innovation är ett viktigt steg mot att göra det enklare och mer överkomligt att möta klimatutmaningen. Sverige vill hålla den globala uppvärmningen så långt under tvågrader som möjligt, och vägen dit går bland annat genom forskning, utveckling och innovation. Detta är ett viktigt budskap i förhandlingarna inför klimatmötet i Paris.