Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige ökar sitt bidrag till klimatanpassning i de mest utsatta länderna

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven tillkännager idag, vid öppnandet av klimatmötet COP21 i Paris, avsikten att ge stöd om ytterligare 250 miljoner kronor till klimatanpassning i de fattigaste och mest utsatta utvecklingsländerna. Bidraget omfattar 150 miljoner kronor till Anpassningsfonden och 100 miljoner kronor till Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF). Finansiering för klimatanpassning är en av de frågor utvecklingsländerna lägger störst vikt vid i förhandlingarna.

– Finansiering till klimatanpassning är oerhört viktigt särskilt för små ö-nationer och de minst utvecklade länderna som redan idag måste hantera svåra konsekvenser av klimatförändringarna. Stödet visar att Sverige tar stort ansvar och fortsätter att gå före när det gäller att stödja de mest utsatta länderna, säger biståndsminister Isabella Lövin.

FN:s klimatpanel, IPCC konstaterar att effekterna av senare års klimatrelaterade extremhändelser såsom värmeböljor, torka, översvämningar, cykloner och skogs- och gräsbränder visar hur sårbara och exponerade samhällen liksom ekosystem är. Människor som lever i fattigdom är särskilt utsatta. Att arbeta förebyggande och anpassa samhällen till klimatförändringarna är avgörande för att rädda liv och säkra försörjningsmöjligheter.

Anpassningsfonden ger stöd till insatser för bland annat. klimattåliga jordbruksmetoder, varningssystem och översvämningsskydd, samt säkrad tillgång till vatten, medan LDCF framförallt fokuserar på att stödja de minst utvecklade länderna att förbereda och genomföra nationella handlingsplaner för klimatanpassning.

Stöden som tillkännages idag kompletterar tidigare stöd Sverige gett. Sverige är den största givaren per capita till den Gröna klimatfonden och den Globala Miljöfaciliteten samt bidrar via Sida till klimatfinansiering i olika utvecklingsländer. 

COP21 i Paris inleds idag den 30 november och planeras att pågå till och med den 11 december. Sveriges ambition är att förhandlingarna ska resultera i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar