Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Sverige väljs in i FN-organet IMOs råd

Det står nu klart att Sverige åter tar en plats i rådet för den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO), FNs fackorgan för sjöfartsfrågor. Detta röstades igenom idag på IMOs generalförsamling i London, som pågått sedan 23 november och avslutas den 2 december i år. Sveriges plats i rådet gäller för åren 2016 – 2017.

Generalförsamlingen är IMO:s högsta beslutande organ och möts vartannat år, i år för 29:e gången sedan starten 1959. IMOs generalförsamling utgörs av samtliga IMO:s 171 medlemsstater.

Anna Johansson deltog på generalförsamlingens två första dagar, framförallt för att hålla tal inför församlingen liksom för att möta organisationens avgående och blivande Generalsekreterare. Därtill hade hon två bilaterala möten med sina motsvarigheter i Singapore och Indonesien. I samtliga sammanhang lyfte infrastrukturministern sjöfartens betydelse för Sverige liksom IMOs ansvar för att vidta åtgärder för att minska sjöfartens klimat- och miljöpåverkan, och för att främja forskning och teknisk utveckling på området.

- Det är med glädje jag tar emot beskedet att Sverige blivit återvalt i IMOs råd. Med vår starka miljöprofil och vårt fokus på innovationer och nya lösningar kan vi nu fortsätta att vara en stark röst för en framtidsinriktad och positiv utveckling inom den internationella sjöfarten. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet, säger Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00