Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Tuffa men positiva diskussioner under Pre-COP

Publicerad

I dag avslutas klimat- och miljöministrarnas förmöte, pre-COP, inför klimattoppmötet COP21 i december i Paris. Under tre dagar har klimat- och miljöminister Åsa Romson diskuterat knäckfrågorna i förhandlingarna med sina ministerkollegor. Diskussionerna var uppriktiga och ledde fram till en större samsyn om vilka frågor som behöver lösas.

- Det är tydligt att förhandlingarna fortfarande har en bra bit kvar innan vi är i hamn med ett nytt avtal. De frågor som diskuterats är några av de svåraste men också de mest grundläggande, till exempel hur man formulerar ett långsiktigt mål och genererar tekniskt och ekonomiskt stöd för de länder som behöver. Samtidigt är viljan att nå hela vägen fram mycket stor, vilket många av mina ministerkollegor bekräftade under mötet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Under mötet bekräftades den starka vilja hos ministrarna att i Paris enas om ett klimatavtal som binder länder vid ett steg för steg starkare klimatarbete. Det avtal länderna ser framför sig måste vara ambitiöst kring utsläppsbegränsningar, klimatanpassning och stöd till de som mest behöver det. Dessutom finns en enighet om behovet att nogsamt och regelbundet följa upp och uppdatera ländernas klimatåtaganden. Sverige och EU driver på för att detta ska ske genom femåriga gemensamma cykler.

- Nu måste ministrarnas diskussioner här återspeglas i de formella förhandlingarna under första veckan i Paris. När ministrarna träffas i Paris andra veckan behöver fler förhandlingsfrågor vara lösta och den text som ligger på bordet vara koncis och möjlig att slutföra till ett avtal, avslutar klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar