UD presenterar handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

I dag lanserar utrikesförvaltningen sin handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken. Hela utrikespolitiken, inklusive arbetet för fred och säkerhet, ska ha ett systematiskt jämställdhetsperspektiv byggt på kunskap och analys.

 • Bildtweet med utrikesminister Margot Wallström

  Bildtweet med utrikesminister Margot Wallström

  Regeringskansliet

 • Bildtweet med biståndsminister Isabella Lövin

  Bildtweet med biståndsminister Isabella Lövin

  Regeringskansliet

 • Bildtweet av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

  Bildtweet av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

  Regeringskansliet

På det sättet kan Sverige bidra till konkreta framsteg och globalt bli den starkaste rösten för jämställdhet och för alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Genom handlingsplanen växlar arbetet upp genom att definiera mål, verktyg och aktörer för hela utrikesförvaltningens arbete. Handlingsplanen gäller för 2015-18 med fokusområden för 2016.

- Som första land i världen bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik. Detta är inget trollspö som löser alla problem i ett slag. Snarare handlar det om ett arbetssätt som ska bidra till verkliga framsteg. För att styra arbetet och gå från ord till handling behöver utrikesförvaltningen en tydlig och ambitiös handlingsplan. Därför är jag mycket glad över att Utrikesdepartementet nu kan presentera en sådan, och att vi kommer att uppdatera den årligen, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Den svenska feministiska utrikespolitiken ger ringar på vattnet runt om i världen. Den sänder en viktig signal som inspirerar och utmanar normer. Det handlar om långsiktigt, envetet och systematiskt arbete vilket  handlingsplanen är ett bevis på. Handlingsplanen är också ett redskap för att uppnå de nya globala utvecklingsmålen. Jämställdhet är en nyckel i arbetet för en hållbar utveckling, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- En feministisk utrikespolitik stärker konkurrenskraften och varumärket Sverige. Jämställdhet ger samma förutsättningar för män och kvinnor att utvecklas och skapa jobb och utveckling, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin presenterar handlingsplanen vid ett möte med civilsamhällesorganisationer i Stockholm under fredagen.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö