Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Uppdrag för att minska mängden plastkassar

Publicerad

Regeringen vill minska förbrukningen av plastbärkassar. Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder.

Gemensamma EU-regler antogs 2014 för att begränsa förbrukningen av tunna plastbärkassar. Avsikten är att minska nedskräpningen av plast i haven och samtidigt använda plastresurserna på ett mer effektivt sätt.

- Sverige har en hög ambition i arbetet med att förebygga plastföroreningar. Plast i haven utgör ett hot mot både människor och den biologiska mångfalden, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson. 

Större plastpartiklar orsakar olika slags skador på däggdjur och fåglar. Mikropartiklar av plast kan tas upp i vattenlevande organismer och på så sätt komma in i livsmedel. Vidare kan mikropartiklar bidra till ökad exponering för farliga kemikalier genom att dessa binds till partiklarna. Regeringen anser att det är viktigt att motverka plastföroreningar i haven. 

Naturvårdsverket ska inom uppdraget ha en nära dialog med framför allt dagligvaruhandeln och detaljhandeln för att möjliggöra att dessa kan bidra till att utveckla åtgärder för att minska användningen av plastbärkassar. I uppdraget ingår inte att föreslå en skatt på plastbärkassar.

Kontakt

Charlotta Broman
Ämnesråd, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 19 76