Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Utredning om förutsättningarna för fördjupat försvarssamarbete

Publicerad

Regeringen har beslutat att utreda förutsättningarna enligt regeringsformen för Sverige att militärt kunna agera gemensamt med en annan stat för att möta ett väpnat angrepp och hindra territoriella kränkningar. Justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Henrik Jermsten har utsetts till särskild utredare.

Den svenska solidaritetsförklaringen ställer krav på Sveriges förutsättningar att ge och ta emot stöd, som också kan vara militärt. Regeringen ser stora möjligheter med ett fördjupat nordiskt samarbete. Det svensk-finska samarbetet intar en särställning.

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen skriver regeringen att det inom försvarsområdet inte finns några andra principiella begränsningar för ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete än att samarbetet inte innebär ömsesidiga försvarsförpliktelser. Regeringen menar också att ett långtgående samarbete med ett eller flera nordiska länder är avgörande för att möjliggöra effektivare resursanvändning och öka den militära förmågan.

Den särskilda utredaren får i uppdrag att analysera förutsättningarna enligt regeringsformen för Sverige att, under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas, med militära resurser agera gemensamt med annan stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna samt för att hindra kränkningar av någon av staternas territorium i fred och under krig mellan främmande stater.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dennis Abrahamsson
Pressassistent, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kommittédirektiv

Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete