Innehållet publicerades under perioden

-

Var tredje dag gör regeringen en främjarresa

Publicerad

Regeringen har som mål att öka exporten. Som ett led i detta har en ny exportstrategi för Sverige tagits fram.

I slutet av september lanserade regeringen Sveriges exportstrategi. Av 26 länder som betecknas som särskilt prioriterade återfinns flera viktiga tillväxtmarknader, såsom Japan, Brasilien, Sydkorea, Filippinerna och Indonesien. Totalt handlar det om 800 miljoner kronor som under fem år ska stärka den svenska exporten.

Exportfrämjande är en angelägenhet för hela regeringen och i princip alla ministrar är eller har varit involverade i främjandearbete. Fram tills idag har ministrarna sammantaget genomfört 129 utlandsresor till 44 olika länder i affärsfrämjande syfte. Nästan alla av de 26 prioriterade länderna har besökts av statsråd. I pipeline finns för närvarande ytterligare 48 resor till 36 länder.

– Stora företag kan behöva hjälp med politiska kontakter på högsta nivå, annars klarar de sig på egen hand. Men andelen små och medelstora företag som går på export är för låg i dag och där tror jag exportstrategin är ett viktigt verktyg. Vi satsar bland annat på regionala exportcentra som ska hjälpa företagen ta klivet ut på export säger näringsminister Mikael Damberg.

Mikael Damberg ser också en stor potential hos utrikesfödda svenskar med sina språkkunskaper och kännedom om andra länders kulturer. Därför satsas i år 20 miljoner extra på att ta vara på nyanländas kontaktnät för att öppna dörrar till nya marknader.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00