Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

25 miljoner mer till regional tillväxt

Regeringen har beslutat att fördela sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor för regionala tillväxtåtgärder till samverkansorgan, berörda landsting, Gotlands kommun och länsstyrelser för 2016.

Ladda ner:

– Regeringen bedriver en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet. Med hjälp av dessa medel är jag övertygad om att länen kan genomföra näringslivsfrämjande och sysselsättningsskapande insatser som gynnar en hållbar nationell och regional tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Alla län i Sverige tilldelas medel för att genomföra åtgärder inom den regionala tillväxtpolitiken och medfinansiera EU:s sammanhållningspolitik utifrån lokala och regionala förutsättningar. Regeringen genomför en översyn av det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder. I fördelningen av medlen är en utgångspunkt de strukturella och dynamiska utmaningar som länen står inför. Här finns olika indikatorer som mäter gleshet och avstånd, demografi, kompetens, arbetsmarknad, entreprenörskap och företagande, arbetsproduktivitet samt regional dynamik. Vid fördelning av medel tas även hänsyn till behovet av medfinansiering av EU:s strukturfonder och stödområdestillhörighet för regionala företagsstöd. Mot bakgrund av detta får vissa län en förstärkning av anslaget för 2016.

Se bifogad tabell över fördelningen av de statliga medlen mellan länen.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00