Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

35 miljoner till lanthandlare i glesbygd

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om 35 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 för stöd till kommersiell service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta.

- Tillgång till service är en av förutsättningarna för tillväxt och utveckling i gles- och landsbygdsområden. Går det inte att handla mat eller tanka bilen inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för kvinnor, män, företag och besökare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Dagligvarubutikerna är särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de ofta tillhandahåller en rad andra tjänster. Tillväxtverket ska fördela 35 miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området stöd till kommersiell service. Medlen ska användas för att stödja dagligvarubutiker i områden som bedöms som särskilt sårbara och utsatta.

- De 35 miljonerna kommer att bidra till att stödja tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta glesbygderna. Det stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutet baseras på förslagen i Utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35).

Regeringen har tidigare även beslutat att avsätta 750 miljoner kronor till kommersiell service i landsbygdsprogrammet.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00