Alice Bah Kuhnke besöker verksamheter för flyktingar och nyanlända i Göteborg

Måndagen den 21 december reser kultur- och demokratiministern till Göteborg för att besöka det civila samhällets verksamheter som arbetar med flyktingmottagande och nyanländas etablering. Resan till Göteborg är del av ministerns besök runt om i Sverige.

Tid och plats

10.00-10.20 Göteborgs räddningsmission
Möjlighet för media att träffa ministern efter besöket på Göteborgs räddningsmissions asylboende för ensamkommande ungdomar. Fokus under besöket är organisationens erfarenheter av så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP), som är en samarbetsform som vuxit fram mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

12.00-12.30 Caritas Angered
Ministern besöker Caritas frivilligcentral i Hjällbo där cirka 300 asylsökande deltar i olika aktiviteter, särskilt språkgrupper. Under besöket serveras också ett julbord som ministern kommer att vara med på.

 

Kontakt

Ulf Dernevik
Politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon 08-405 81 22
e-post till Ulf Dernevik
Eleonor Johansson
Kommunikatör
Telefon 08-40554215
Mobil 072-5171330
e-post till Eleonor Johansson