Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Anna Johansson tog emot slutbetänkande från utredningen om järnvägens organisation

Idag överlämnade Gunnar Alexandersson, särskild utredare, sitt slutbetänkande "En annan tågordning – bortom järnvägsknuten" (SOU 2015:110) till infrastrukturminister Anna Johansson.

För mer information se länk till pressmeddelande från utredningen om järnvägens organisation:
http://www.sou.gov.se/jarnvagensorg/aktuellt/

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00