Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Användarnas villkor i delningsekonomin ska utredas

Publicerad

Regeringen har beslutat om en särskild utredning som ska kartlägga den nya delningsekonomin och se över olika användares rättsliga ställning.

Delningsekonomin, där privatpersoner säljer, hyr ut och samäger tillgångar eller erbjuder tjänster, växer allt snabbare. Utvecklingen beskrivs ofta som omvälvande och positiv.

- Delningsekonomin har många fördelar, för såväl enskilda medborgare och företag som för samhället i stort, säger konsumentminister Per Bolund. Det handlar bland annat om ökad valfrihet, lägre priser och möjligheter till fler och mer varierade lösningar för användning och ägande. Delningsekonomin kan också ge människor möjlighet att konsumera mer hållbart.

- Samtidigt innebär den snabba utvecklingen flera utmaningar, bland annat för konsumentskyddet. Vi vill skaffa oss ett brett kunskapsunderlag för att på bästa sätt kunna stödja utvecklingen, säger Per Bolund.

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska få i uppdrag att:

  • kartlägga olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar eller erbjuder tjänster etc.
  • analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner
  • resonera om huruvida befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns behov av författningsändringar, nationellt eller inom EU, framför allt gällande förmögenhetsrätt, de konsumenträttsliga delarna av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning
  • bedöma behovet av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, till exempel genom information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kontakt

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anders Bagge
Kansliråd/Konsumentenheten
Telefon 08-405 32 71