Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Åsa Romson medlar frågor om anpassning under klimattoppmötet

Publicerad

Det franska ordförandeskapet har under kvällen utsett klimat- och miljöminister Åsa Romson till medlare för anpassningsförhandlingarna under klimattoppmötet COP21. Sverige har dessutom utsetts till EU-förhandlare för frågor som rör finansiering, teknikspridning och kapacitetsuppbyggnad.

Medlingsuppdraget från ordförandeskapet innebär att Åsa Romson, tillsammans med utvecklingsplaneringsminister René Orellana från Bolivia, ska få världens länder att enas om hur anpassning till klimatförändringarna ska tas om hand i det nya avtalet.

- Sverige har under lång tid byggt upp vår trovärdighet hos utvecklingsländerna, en trovärdighet som kommer bli avgörande i min roll som medlare för just anpassningsfrågorna, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Åsa Romson och Sverige kommer även förhandla frågor om finansiering, teknikutveckling och kapacitetsuppbyggnad för EU:s räkning. Detta görs tillsammans med Sharon Dijksma, miljöminister från Nederländerna.

- Frågan om finansiering genomsyrar alla delar av förhandlingarna om ett nytt klimatavtal och är en svår knäckfråga att lösa. Sveriges stora bidrag till klimatfinansiering gör att de andra länderna vet att vi tar frågorna på allvar och är angelägna om att hitta lösningar, säger Åsa Romson.

Att det franska ordförandeskapet och EU ger de här uppdragen till Sverige och Åsa Romson är ett kvitto på deras förtroende för Sverige som brobyggare. Uppdragen innebär att Åsa Romson nu fått ett stort mandat att göra vad som krävs för att få länderna att enas om ett nytt klimatavtal.

- Jag är fortsatt hoppfull om att världens länder ska enas om ett nytt klimatavtal här i Paris. Det återstår många tuffa förhandlingar men vi ministrar är väl förberedda. Vår uppgift är att verka för ett ambitiöst och rättvist avtal som håller över tid. Den kommande veckan kommer att vara avgörande för framtiden, avslutar Åsa Romson.

På söndagskvällen hölls en inledande förhandlingssession på ministernivå. Förhandlingarna fortsätter nu både i formella och mer informella sammanhang för att söka förståelse för olika ländergruppers positioner och hitta kompromisser. Det är i nuläget inte klart när de formella förhandlingarna om anpassning kommer inledas.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00