Beslut om stöd till kommuner och landsting

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin, har regeringen i en extra ändringsbudget i november föreslagit ett tillfälligt stöd om sammanlagt 9,8 miljarder kronor till kommunerna och landstingen. Riksdagen har den 10 december beslutat i enlighet med regeringens förslag.

Regeringen har idag beslutat om regleringsbrev för anslaget 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Av stödet fördelas 8,33 miljarder kronor till kommunerna och 1,47 miljarder kronor till landstingen. Stödet betalas ut under 2015, men avser även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Genom beslutet har regeringen fastställt storleken på stödet till enskilda kommuner och landsting. Vid fördelningen av medel mellan kommunerna har antalet asylsökande och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunens befolkningstal beaktats. Vid fördelning mellan landstingen har hänsyn tagits till antalet asylsökande och nyanlända i respektive landsting.

Tabell: Beslutad fördelning av det extra tillfälliga stödet till kommuner och landsting

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00