Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bredbandsutbyggnaden blir billigare med ny lag

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat propositionen Billigare utbyggnad av bredbandsnät till riksdagen. Propositionen är ytterligare ett steg framåt för att nå målet om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020.

För att nå bredbandsmålet avsätter regeringen 3,25 miljarder inom landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredbandet i glesbygd fram till 2020. Grävkostnaderna står för en mycket stor andel av den totala kostnaden för bredbandsutbyggnaden. Regeringen har nu till riksdagen överlämnat ett lagförslag som siktar på att sänka kostnaderna för utbyggnad av fast och trådlöst bredband.

Det nya lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska kostnaderna genom att skapa möjligheter för samordning. Till exempel ska bredbandsbyggare få möjlighet att använda kanaler i förestående offentligt finansierade grävprojekt och även använda andra nätinnehavares, till exempel elbolags, fysiska infrastruktur.

Kostnaderna ska främst sänkas på tre sätt:

1. Tillåta att den som bygger ut bredbandsnät får använda befintlig fysisk infrastruktur 2. Förbättra samordningen av bygg- och anläggningsprojekt 3. Utrusta byggnader med infrastruktur som underlättar installation av bredband

I propositionen föreslås en ny lag, Lagen om billigare utbyggnad av bredbandsnät, träda i kraft den 1 juli 2016. Dessutom föreslås ändringar i väglagen, ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation och i plan- och bygglagen. Även dessa ändringar ska träda i kraft 1 juli 2016, med undantag för ändringarna i plan- och bygglagen, som träder i kraft 1 januari 2017.

I och med propositionen Billigare utbyggnad av bredbandsnät följer regeringen EU:s direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.