Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Utrikesminister Wallström värd för högnivåmöte om kvinnors deltagande i fredsprocesser och medling

Publicerad

Den 15-16 december samlar utrikesministern några av världens främsta kvinnliga fredsmäklare samt representanter från civilsamhället, FN och EU i Stockholm för att diskutera kvinnors roll i fredsprocesser och medling. I samband med mötet kommer arbetet med det nystartade svenska medlingsnätverket lanseras. Pressträff anordnas på Rosenbad kl. 13.00 den 16 december.

I en värld där nästan hälften av alla fredsavtal kollapsar inom en femårsperiod och där utdragna konflikter gett upphov till de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, finns ett stort behov att stärka arbetet med fredsbyggande insatser och hållbara fredsprocesser. Trots att forskning visar på betydelsen av kvinnors deltagande i fredsprocesser och medling för sannolikheten att fredsavtal sluts och upprätthålls, är kvinnor fortfarande i stor utsträckning exkluderade från formella fredsprocesser och internationella medlingsinsatser.

Regeringen har därför tagit initiativ till ett svenskt medlingsnätverk för kvinnor. Arbetet leds av Folke Bernadotteakademin, myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Syftet är att öka antalet svenska kvinnor i medling och facilitering av fredsprocesser.

Som en del i arbetet med att etablera det svenska medlingsnätverket för kvinnor står utrikesministern värd för ett högnivåmöte om kvinnors deltagande i fredsprocesser och medling. Vid mötet deltar framstående medlare från fredsprocesser i bland annat Filippinerna, Jemen, Afghanistan, Uganda, Nepal, Burundi, Östtimor, Sudan och Liberia. Vid mötet deltar även representanter från civilsamhället, FN och EU.

Utrikesminister Margot Wallström och generaldirektören för Folke Bernadotteakademin Sven-Eric Söder kommer under pressträffen bland annat att presentera några av medlemmarna i det svenska medlingsnätverket för kvinnor.

Anmälan sker per e-post till Erik Wirkensjö. Ta med presslegitimation.

Tid och plats:

Tid: Onsdag den 16 december kl. 13.00
Plats: Bella Venetia, Rosenbad. Inpassering sker via Kopparporten 12.30-12.50.

Pressträffen följs av ett öppet seminarium arrangerat av UD och Folke Bernadotteakademin om kvinnors roll som medlare i fredsprocesser. Media är välkomna att anmäla sig, se bifogad inbjudan.

 

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.