Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ibrahim Baylan deltar i klimatmötet COP21 i Paris

Publicerad

Den 7-9 december är energiminister Ibrahim Baylan på plats i Paris för att delta i FN:s klimatmöte, COP21, för att bland annat prata om Sveriges erfarenheter av att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade klimatutsläpp.

- Sverige har gått från att vara beroende av fossila bränslen till att idag vara ledande i EU på förnybar energi. Två tredjedelar av världens koldioxidutsläpp kommer från energisektorn, alla länder kommer att behöva ställa om sina energisystem för en hållbar framtid, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Under måndagen kommer Ibrahim Baylan att tala på ett event om utfasning av fossilbränslesubventioner och på eftermiddagen deltar han i en stor session om energieffektivisering. Han kommer där presentera ett nytt initiativ inom energismart belysning.

- Sverige har länge arbetat för en ambitiös klimatpolitik och nyligen satte vi som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi tror att övergången till ett fossilfritt samhälle inte bara är moraliskt rätt, utan också ekonomiskt smart, säger energiminister Ibrahim Baylan.

På tisdagen deltar Ibrahim Baylan i ett flertal event. Under förmiddagen håller han ett anförande vid The Clean Energy Ministerial. Clean Energy Ministerial samlar många av världens länder som delar ambitionen om att påskynda omställningen till hållbar energiframtid. På eftermiddagen talar han först vid ett högnivåevent om miljöbilar och därefter i en session om forskning och innovation på energiområdet. Ibrahim Baylan kommer att prata om att det behövs systemperspektiv och samverkan vid innovationsutveckling. Dagen avslutas sedan med en paneldebatt hos New York Times om koldioxidbeskattning för att minska utsläppen.

- Vi delar gärna med oss av de positiva erfarenheter vi har i Sverige av koldioxidbeskattning samt av våra erfarenheter från EU:s utsläppshandelssystem och internationellt samarbete, säger Ibrahim Baylan.

Under onsdagen medverkar Ibrahim Baylan i ett event arrangerat av Nordiska Ministerrådet där de nordiska länderna ger goda exempel på att det möjligt att minska klimatutsläppen och samtidigt ha en stark ekonomisk tillväxt.

- Jag kommer särskilt lyfta fram Sveriges framgångsrika omställning inom värmesektorn där vi gått från kol och olja till nästan uteslutande förnybara källor bland annat med hjälp av fjärrvärme. Där är vi ett gott exempel för andra länder, säger Ibrahim Baylan.

Program

Måndag 7/12
11.30-13.00 Fossil Fuel Subsidies and Climate Change: National action and international face out, UNFCCC Conference Centre, Le Bourget

15.00-18.30 Lima-Paris Action Agenda: Session om energieffektivisering. "Focus on a major initiative on energy efficiency", UNFCCC Conference Centre, Le Bourget

Tisdag 8/12
11.15-12.00 The Clean Energy Ministerial: Implementation and Ambition Beyond Paris, USA:s paviljong

13.30-15.00 Seminarium "Zero Emissions Vehichles", Nederländernas paviljong

15.00-18.15 Lima-Paris Action Agenda: Session om innovation, Observer room 12 (Blue Zone), UNFCCC Conference Centre, Le Bourget

17.50-18.25 Paneldebatt organiserad av International New York Times på temat: "The Price is Right!", Paris Ile-de-France, Hôtel Potocki

Onsdag 9/12
13.00-14.45 How to decouple GDB and GHG emissions? Lessons learned in the Nordic Countries, Nordiska paviljongen

16.45-18.15 International Energy Agency-event "How can the 2015 agreement drive energy sector transformation and climate technology transfer and development?" tillsammans med Asian Development Bank, Blue Zone, Room 2