Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin till klimattoppmötet i Paris

Publicerad

På måndag reser biståndsminister Isabella Lövin till Paris för delta i FN:s klimatmöte, där ett nytt globalt klimatavtal ska antas. Energi och klimatfinansiering är frågor som Lövin kommer att diskutera med en rad aktörer och på sidoevents, däribland utvecklingen av förnybar energi i Afrika, små ö-stater och låginkomstländer.

- Ett bindande klimatavtal är extremt viktigt. Om vi inte bromsar klimatförändringarna kan vi aldrig utrota fattigdomen, säger biståndsminister Isabella Lövin

- Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Samtidigt stödjer vi utvecklingsländer så att de kan hoppa över det fossila steget och direkt investera i klimatsmarta energilösningar, säger Isabella Lövin

Isabella Lövin är i Paris 7-9 december. Under måndagen och tisdagen deltar hon i paneler och samtal om kopplingen mellan tillgång till energi, energieffektivistering och fattigdomsbekämpning samt hur hållbar energi kan stärka kvinnors rättigheter. Lövin sitter med i FN:s generalsekreterares rådgivande grupp för Sustainable Energy for All och är med på dess arrangemang under måndagen.

Därutöver kommer en rad bilaterala möten hållas. Lövin träffar också Anpassningsfonden tillsammans med andra givare och mottagarländer.

- Finansiering till klimatanpassning är en knäckfråga för att få förhandlingarna i land. Sverige är en brobryggare genom att vi fortsätter gå före när det gäller att stödja de mest utsatta länderna, säger biståndsminister Isabella Lövin.

I samband med öppnandet av COP21 tillkännagav Sverige avsikten att öka klimatfinanseringen just till Anpassningsfonden och även till Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF). Bidraget omfattar 150 miljoner kronor till Anpassningsfonden och 100 miljoner kronor till LDCF. Anpassningsfonden ger stöd till insatser för bland annat. klimattåliga jordbruksmetoder, varningssystem och översvämningsskydd, samt säkrad tillgång till vatten, medan LDCF framförallt fokuserar på att stödja de minst utvecklade länderna att förbereda och genomföra nationella handlingsplaner för klimatanpassning.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00