Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Klart med fiskekvoter för Västerhavet

Publicerad

EU:s fiskeministrar har enas om kvoter och fiskemöjligheter för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2016. Resultatet av årets förhandlingar är att man följer målsättningen i den gemensamma fiskeripolitiken som bland annat innebär att kvoter ska fastställas enligt MSY och att förbud mot att kasta fisk överbord införs.

Varje år i december fastställs kommande års fiskemöjligheter för Västerhavet, där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Sverige har under årets förhandlingar särskilt lyft fram att kvoterna ska fastställas enligt maximal hållbar avkastning så snart som möjligt och att landningsskyldigheten ska genomföras.

- Det är glädjande att flera bestånd har nått maximal hållbar avkastning, bland annat torsken i Nordsjön och Skagerrak. Jag är också glad över att rådet nu har kommit fram till att fortsätta införandet av förbud att kasta fisk överbord och att vi nu börjar uppnå ett hållbart fiske, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Förhandlingarna omfattar ett stort antal kvoter för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Särskilt intressant är att rådet kunde fatta beslut om så många kvoter i enlighet med maximal hållbar avkastning i de vattnen där Sverige fiskar. Det gäller bland annat kvoter för torsk, kolja, kummel, nordhavsräka, sill, blåvitling, havskräfta, rödspätta och äkta tunga.

Positivt är också att man fortsatte införandet av förbudet att kasta fisk överbord, så kallad landningsskyldighet. För 2016 innebär detta att fiskare är skyldiga att föra i land all fångst av kolja, rödspätta, äkta tunga, sej och räka i riktat fiske efter dessa arter. Havskräfta i Skagerrak och Kattegatt omfattas också av landningsskyldigheten men får fortsatt kastas ut eftersom att havskräfta bedöms ha god överlevnad.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.