Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimatavtal klubbat i Paris

Publicerad

Världens länder har enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Beslutet kom efter svåra slutförhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver.

− Ett globalt klimatavtal är en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling. Sverige har länge drivit på för ett avtal som stärker klimatarbetet. För första gången har vi ett globalt klimatavtal där alla bidrar och det är oerhört viktigt, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Det rättsligt bindande avtalet innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Texten säger också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden.

− Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder. Det svåra arbetet med att minska klimatutsläppen återstår. Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med alla samhällsaktörer. Vi ska bli ett världens första fossilfria välfärdsländer och genom det inspirera och driva på andra, säger Åsa Romson.

Sverige har drivit på för ett ambitiöst avtal med tydliga målsättningar och regler för hur länderna ska redovisa sina utsläpp. Dessa element finns med i texten, men är inte så starka som Sverige hade velat. Vart femte år ska länderna samlas för att se hur långt det samlade klimatarbete räcker, genom en så kallad stocktake. Denna översyn blir viktig för att kunna öka ambitionen över tid.

− Jag är glad att se att vi fått ett långsiktigt mål och en femårig cykel för att få länder att höja sina åtaganden. Sverige har tydligt drivit på för hög ambition i avtalet och det syns att vårt hårda arbete gett resultat. Nu måste vi fortsätta arbeta för att länder ska öka sina ambitioner så att målsättningarna kan omsättas till verklighet, säger Åsa Romson.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har under mötet haft förtroendet att medla inom två centrala frågor för avtalet: anpassning och frågan om skador och förluster. Inför mötet var motsättningarna många, särskilt i diskussionerna om skador och förluster. Trots det har länderna nu enats om en kompromisslösning som innebär att länder ska samarbeta för att öka kunskap och förbättra hanteringen av de skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarnas effekter.

− Förhandlingarna om skador och förluster var svåra. Efter långa samtal lyckades vi hitta en lösning där länderna nu enats om att öka åtgärder och stöd för att hjälpa utsatta länder att möta de allra allvarligaste effekterna av klimatförändringarna. Att denna fråga är en del av avtalet är en stor framgång, säger Åsa Romson.

Avtalet slår fast att utvecklingsländer fortsatt ska få stöd för att begränsa sina utsläpp och anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat. Avtalet säger också att utvecklade länder ska öka sina ekonomiska och tekniska stöd framöver. De mest sårbara länderna ska särskilt prioriteras och effektiv tillgång till finansiering ska säkerställas. Anpassningsåtgärder får en tydlig roll i det nya avtalet, något som varit viktigt för många utvecklingsländer.

Avtalet skickar en tydlig signal till företag, kommuner och länder att arbetet med begränsa utsläppen och bygga motståndskraft mot klimatförändringar bara har börjat.

− Jag känner extra stort hopp för framtiden efter att ha sett ett nästan overkligt stort engagemang från företag, städer, regioner och inte minst engagerade människor i miljörörelsen inför och under mötet. Tillsammans kan vi klara klimatutmaningen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.