Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kvalitetssäkringen av svensk högre utbildning förstärks

Publicerad

Regeringen lämnar nu ett förslag till riksdagen på ett nytt system som ska säkra kvaliteten på utbildningarna och främja kvalitetsutvecklingen vid Sveriges universitet och högskolor.

Förslaget är ett skarpt system där examenstillstånd fortfarande kan ifrågasättas och återkallas om inte utbildningarna håller måttet. Syftet med förslaget är att driva på kvalitetsutvecklingen av högre utbildning ytterligare med målet att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation.

- Högre utbildning av hög kvalitet är avgörande för att säkra framtidens jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. Sveriges studenter ska kunna känna sig trygga med att de får en väldigt bra utbildning. Även om svensk högskola redan håller hög kvalitet finns det områden där den behöver förbättras, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Förslaget innebär ett helhetsgrepp på kvaliteten i högre utbildning och det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska ansvara för det nya nationella systemet. UKÄ kommer dels beakta lärosätenas eget arbete med kvalitetssäkring i ökad utsträckning, dels själva ansvara för olika sorters granskningar av högre utbildning. Det nya systemet kommer därmed ge en mer heltäckande bild av kvaliteten än vad dagens system gör. Granskningarna ska vara inriktade på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning. De europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring kommer beaktas för att skapa internationell legitimitet för svensk högre utbildning.

På UKÄ vidtar nu ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med lärosätena och företrädare för studenter och arbetsliv med målsättning att under nästa år kunna påbörja granskningar enligt det nya systemet.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00