Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lättare att kombinera sfi och yrkesvux

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att statsbidrag ska kunna lämnas för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux eller särvux eller med sfi.

Den svenska arbetsmarknaden har behov av arbetskraft inom flera olika yrken. Samtidigt har många av de nyanlända tidigare kunskaper inom yrkesområden eller vill lära sig ett nytt yrke. Nu öronmärker regeringen platser inom yrkesvux vilket ska förbättra möjligheten till kombinerade studier för många nyanlända. Regeringen avsätter 100 miljoner kronor, motsvarande 2000 platser, inom yrkesvux för elever inom sfi, svenska som andraspråk och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.

- Det är viktigt att vi tar tillvara på nyanländas kompetens och engagemang genom att ge möjligheter att kombinera svenskundervisningen med andra kurser. Det gör att nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden kan gå fortare och smidigare vilket alla tjänar på, säger gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic.

Regeringen vill stimulera de kommuner som redan i dag genomför yrkesutbildning kombinerat med språkkurser och modersmålsstöd att vidareutveckla konceptet samtidigt som fler kommuner förväntas satsa på den här typen av kombinerad utbildning. Regeringens satsning kan användas av kommuner för personer som behöver komplettera sin utbildning i Sverige. Satsningen kan även användas för personer som saknar, men vill läsa till, en yrkesutbildning och för de som behöver byta yrke. Kommuner ska dessutom kunna få medel för olika former av språkstöd, till exempel modersmålsstöd och studiehandledning på modersmålet.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.