Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till ministermöten i Bryssel

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström deltar när utrikesrådet (FAC) samt rådet för allmänna frågor (GAC) möts i Bryssel den 14 och 15 december. När utrikesrådet sammanträder står Östliga partnerskapet, terrorism, Libyen och Irak på dagordningen. Allmänna rådet fokuserar på utvidgningsfrågor och läget efter Parisattackerna.

Rådet kommer att diskutera relationerna med länderna inom Östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland). Särskilt fokus kommer att ligga på genomförandet av resultaten från toppmötet i Riga i maj 2015. Utöver detta diskuteras terrorism, den politiska utvecklingen i Libyen och situationen i Irak.

Vid allmänna rådets sammanträde kommer ministrarna att diskutera EU-kommissionens årliga utvidgningspaket. Utöver övergripande slutsatser väntas rådsslutsatserna innehålla landsspecifika avsnitt om Turkiet och länderna på västra Balkan. Utöver utvidgningspaketet väntas terrorismbekämpning med utgångspunkt i det oroliga läget som följt på Parisattackerna vara i fokus. Rådet kommer även att diskutera migrationsfrågor.

Kontakt