Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan tar emot Digitaliseringskommissionens betänkande

Publicerad

Idag överlämnade Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91) till it-minister Mehmet Kaplan. Digitaliseringskommissionen presenterar i sitt betänkande sex strategiska vägval för Sverige tillsammans med åtgärdsförslag.

- Digitaliseringen ger oss förutsättningar att skapa ett mer demokratiskt, klimatsmart och jämställt samhälle. Fattar vi de avgörande besluten idag kan Sverige bli världsledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Digitaliseringskommissionens arbete sattes igång i juni 2012 i syfte att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sedan starten har kommissionen tidigare levererat fyra delbetänkanden och fick den 26 november sitt uppdrag förlängt med ett år fram till den 31 december 2016 då kommissionen senast ska lämna in sitt slutbetänkande. 

Digitaliseringskommissionen har i betänkandet som i dag överlämnats till it-ministern identifierat sex strategiska områden för ett fortsatt utvecklande av det digitaliserade Sverige:

  • Säkerhet och integritet i en digital tid
  • Datadriven innovation för tillväxt och välfärd
  • Infrastruktur för att främja digitalisering
  • Kontinuerlig statligt engagemang för att främja digitalisering i samhället
  • Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
  • Kompetens för det digitala samhället 

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.