Migrationsfrågor huvudämnet när statsminister Stefan Löfven deltar vid Europeiska rådet i Bryssel

Statsminister Stefan Löfven deltar i Europeiska rådet som hålls i Bryssel 17 och 18 december. Huvudpunkten är migrationsfrågorna med utgångspunkt i de diskussioner som förts under hösten.

Vid mötet väntas även terrorismbekämpning, EMU-fördjupning och Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskap tas upp.

Statsministern möter media då han anländer till rådsbyggnaden cirka klockan 15.30.