Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Miljardsatsning på nya generationens biologiska läkemedel

Publicerad

Idag presenterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Forskningsprogrammet, som syftar till att göra Sverige till ett av de ledande länderna när det gäller utveckling och produktion av biologiska läkemedel, ska inrättas på Vinnova som ska driva programmet i nära samarbete med Vetenskapsrådet. Forskningsprogrammet kommer att sträcka sig över en åttaårsperiod och den statliga finansieringen kommer totalt att omfatta 320 miljoner kronor.

Forskningsprogrammet är en del av regeringens strategiska satsning på life science som ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar samt att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

– Sverige har en stark bas när det gäller produktion av biologiska läkemedel och vi har en stolt tradition inom proteinforskning som vi vill bygga vidare på. Forskningsprogrammet stärker Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv, säger Mikael Damberg.

– Strategiska och långsiktiga investeringar i forskning inom life science är en förutsättning för att upptäcka och producera nya läkemedel. I längden är det avgörande för vår välfärd och möjlighet att förbättra människors hälsa, säger Helene Hellmark Knutsson.

– Samverkan mellan akademi och näringsliv samt mellan mindre och större bolag är centralt när man ska hantera hälsorelaterade samhällsutmaningar. Life science är ett prioriterat område för statsministerns innovationsråd och har därmed regeringens fulla uppmärksamhet, säger Mikael Damberg som tillsammans med Helene Hellmark Knutsson är ledamöter i Innovationsrådet.

– Regeringen arbetar för att stärka svensk forskning och innovation. Den här satsningen mot nästa generations biologiska läkemedel blir en del i att göra Sverige till en av världens ledande forskningsländer. Inget annat duger för Sverige, säger Helene Hellmark Knutsson.

Regeringen presenterar satsningen tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och AstraZeneca som vid samma tillfälle presenterar sin kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00