Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Minoo Akhtarzand ny landshövding i Västmanland

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Minoo Akhtarzand till ny landshövding i Västmanlands län från och med den 1 februari 2016 till och med den 30 november 2021.

– Jag är glad att vi får en landshövding i Västmanland med så gedigen erfarenhet av ledarskap inom både näringslivet och den offentliga sektorn. Minoo Akhtarzand har som landshövding i Jönköpings län, generaldirektör för Banverket, länsarbetsdirektör och i flera chefsbefattningar inom energisektorn visat prov på gott ledarskap och stark utvecklingsförmåga av den verksamhet hon ansvarat för, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Minoo Akhtarzand är idag landshövding i Jönköpings län. Hon var 2008-2010 generaldirektör för Banverket och hade dessförinnan haft ett antal chefspositioner inom Vattenfall AB. Hon är utbildad civilingenjör i elkraftteknik.

- Det är mycket stimulerande att få regeringens förtroendet att fortsätta med en så ansvarsfull uppgift som uppdraget att vara landshövding och leda en länsstyrelse är. Jag tror att jag med mina över 5 års erfarenhet av att vara landshövding i Jönköpings län och tidigare erfarenheter från infrastruktursektorn, energi och arbetsmarknad kan bidra till utvecklingen i Västmanlands län. Västmanland, med en del tunga, viktiga företag ligger strategisk i Mälardalen och utgör en länk emellan olika stora arbetsmarknadsområden. Jag har genom åren varit mycket engagerad i olika näringslivsfrågor både som VD och affärsansvarig och kommer därför att kunna bidra till utvecklingen av näringslivets förutsättningar och skapa arenor för dialog och samarbete mellan olika aktörer i länet, säger Minoo Akhtarzand.

Minoo Akhtarzand är f.n. styrelseordförande i Södertörns högskola, vice ordförande i Exportkreditnämnden och styrelseledamot i Fortum OYi. Hon har genom åren varit ordförande och styrelseledamot i ett 40-tal olika bolagsstyrelser (energibolag, IT, stiftelser, Stockholms Handelskammare m.fl.)

Beviljats entledigande

Den nuvarande landshövdingen i Västmanlands län, Håkan Wåhlstedt, slutar sitt uppdrag som landshövding på egen begäran. Regeringen har idag beviljat hans begäran om entledigande. Håkan Wåhlstedt har varit landshövding sedan 30 januari 2015.

Håkan Wåhlstedt slutar sitt uppdrag den 31 december 2015.

Fr.o.m. den 1 januari är Håkan Wåhlstedt placerad som generaldirektör i Regeringskansliet. Håkan Wåhlstedt kommer att tilldelas nya arbetsuppgifter i form av ett utredningsuppdrag.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.