Norrlandsstödet klart för 2016

Regeringen har tagit beslut om de stödbelopp för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige som ska gälla från och med 2016. De 14 miljonerna som regeringen tillför gör att nästan 75 procent av mjölkproducenterna i norra Sverige kommer att få högre belopp eller samma stödbelopp som tidigare.

Ladda ner:

- Jag är glad över att vi har hittat en lösning där nästan 75 procent av mjölkproducenterna kommer att få ett högre belopp eller samma stödbelopp som tidigare. De 14 miljoner kronor som vi tillför i budgetpropositionen 2016 gör att hela budgeten nu kan utnyttjas. Det är viktigt inte minst för att kompensera för de som får minskat stöd, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Mjölkbönderna befinner sig idag i en svår kris. För att effekterna av ändringarna av stödområden och stödbelopp inte ska få negativa effekter för jordbrukare som redan befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge görs en övergångsåtgärd om tre år. Under tiden för övergångsåtgärden begränsas inkomstbortfallet för berörda företag till 12 öre per kilo mjölk. Den treåriga övergångsåtgärden ger jordbrukarna möjlighet att anpassa sig till förändringen.

Landsbygdsministern kommer även att bjuda in representanter för de regionala myndigheterna och för producenterna till ett möte för att diskutera stödområdesindelningen och om det kan finnas alternativa lösningar inför kommande år.

- Det är viktigt att vi för en fortsatt diskussion om områdesindelningen. Även om det i hög grad är EU och WTO regler som styr ska Sverige inom ramen för dessa försöka göra den bästa möjliga indelningen, avslutar Sven-Erik Bucht.

Se bifogade tabeller.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00