Ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse

Regeringen har i dag beslutat att utse Agneta Bladh till ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och Anders Ekblom till ny ledamot. Vetenskapsrådet är den största statliga forskningsfinansiären i Sverige.

- Jag välkomnar det här beslutet och ser fram emot ett givande samarbete framöver, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Agneta Bladh har lång och bred erfarenhet av styrelsearbete, och annat ledande arbete, från både den akademiska världen och från statsförvaltning. Fram till nu har Agneta Bladh varit ledamot i Uppsala universitets konsistorium och innan dess har hon bland annat varit rektor för Högskolan i Kalmar, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och generaldirektör på dåvarande Högskoleverket.

Anders Ekblom, tidigare mångårig chef för AstraZeneca i Sverige och nu bland annat ordförande i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset, utses till ledamot i Vetenskapsrådet styrelse.

Vetenskapsrådet finansierar framförallt forskningsprojekt, forskningsinfrastruktur och vissa riktade forskningssatsningar vid universitet och högskolor. Myndigheten har också ansvar för forskningskommunikation och är även forskningspolitisk rådgivare till regeringen. Styrelsen utses till största del av forskarna, men ordförande, generaldirektör och ytterligare en ledamot utses av regeringen.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00