Nya direktiv till utredning för bättre skydd mot diskriminering

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge tilläggsdirektiv till Utredningen om att bättre möjligheter för att motverka diskriminering.

- En av regeringens viktigaste verktyg för att motverka diskriminering i vårt samhälle är lagstiftning. Nu får utredningen i uppdrag att se över ett nytt system för tillsyn och främjande av likabehandling. Den offentliga verksamheten ska vara ett föredöme på det här området och därför får de också i uppdrag att titta på ändringar för skydd mot diskriminering där, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tilläggsdirektiven innebär att utredarens uppdrag förlängs till den 16 december 2016. Utredaren ska nu även analysera och ta ställning till:

  • om en annan ordning än den nuvarande för tillsyn över och främjande av likabehandling kan bidra till att säkerställa ett effektivt arbete mot diskriminering, i det ingår att säkerställa effektiva sanktioner mot diskriminering.
  • behovet av ändring av den s.k. bevisbörderegeln i skollagen,
  • behovet av ändring av regleringen om skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet, och,
  • om, och i så fall hur, diskrimineringslagens regler på det skollagsreglerade området bör flyttas till skollagen.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00