Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nytt initiativ för att skydda kvinnor och flickor mot våld i Myanmar

Publicerad

Sverige lanserar idag, i samband med den internationella dagen för mänskliga rättigheter, ett nytt initiativ för att tillvarata kvinnors och flickors rättigheter i Myanmar. Projektet genomförs tillsammans med Finland och FN:s befolkningsfond UNFPA, och omfattar 100 miljoner kronor under en treårsperiod. Det svenska bidraget uppgår till 20 miljoner kronor.

Projektet "Women and Girls First" kommer att utföras i samarbete med lokala och internationella partners och fokuserar på de mest utsatta kvinnorna och flickorna i de avlägsna och konfliktdrabbade provinserna Rakhine, Kachin och norra Shan. Initiativet syftar till att förhindra och bemöta det våld som begås mot kvinnor och flickor i Myanmar, och att förbättra deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Initiativet omfattar både förebyggande åtgärder inom reproduktiv hälsa och akutsjukvård, liksom vård, stöd och behandling för kvinnor som utsatts för våld och våldtäkt. Syftet är också att öka kvinnors och flickors kunskap om vilka rättigheter de har, och även att mobilisera män och pojkar i arbetet för jämställdhet. Förbättrad hälsa för kvinnor och barn, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är också ett av tre fokusområden i den svenska bilaterala samarbetsstrategin för landet.

–Jag välkomnar lanseringen av detta initiativ tillsammans med våra samarbetspartners, UNFPA och Finland, för att bemöta våld mot kvinnor och flickor. Det är särskilt viktigt i områden av konflikt och där vissa etniska grupper, som rohingya, är diskriminerade och saknar skydd och vård vid övergrepp, säger utrikesminister Margot Wallström. Det nyligen genomförda valet visar att Myanmars befolkning röstade för en förändring mot demokrati och vi ser fram mot att arbeta nära den nya regeringen.

Ett viktigt steg i demokratiseringsprocessen är att öka respekten för allas mänskliga rättigheter i Myanmar, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller kön. Därför är det viktigt att förändra mäns attityder, höja kvinnors kunskap om sina rättigheter samt bidra till byggandet av en rättsstat där alla ges skydd.

–Initiativet är en viktig del av Sveriges stöd till Myanmar. Att främja jämställdhet och kvinnors och flickors ökade möjligheter är en förutsättning för att Myanmar ska kunna gå mot ett mer demokratiskt samhälle. "Women and Girls First" syftar till att möjliggöra just en sådan utveckling, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.