Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

OECD: Sverige framgångsrikt med att hjälpa friställda tillbaka till sysselsättning

Publicerad

OECD har presenterat rapporten ”Back to work Sweden – Improving the re-employment prospects of displaced workers”. Rapporten visar att Sverige i jämförelse med andra OECD-länder har varit framgångsrikt, bland annat tack vare Trygghetsråden.

– Det är en intressant rapport som tydligt visar att Sverige står sig bättre än andra länder när det gäller friställdas väg tillbaka till arbete. Samtidigt visar rapporten också på stor skillnad i stöd för fast anställda och visstidsanställda, framför allt på grund av att arbetsmarknadens parter och deras trygghetsorganisationer sällan omfattar visstidsanställda. Tydligt är också att Sverige har minskat utbildningsmöjligheterna dramatiskt för arbetslösa, det är allvarligt och ett viktigt skäl till att regeringen nu gör stora utbildningssatsningar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

I rapporten lyfter OECD fram att Sverige, i jämförelse med andra OECD-länder, har varit framgångsrikt när det gäller att hjälpa friställda tillbaka till en sysselsättning. Sverige utmärker sig i och med det omfattande samarbetet som sker mellan arbetsmarknadens parter i samband med större uppsägningar och att de olika Trygghetsråden är unika i sitt sammanhang.

OECD har trots goda resultat också identifierat vissa förbättringsområden. Tre huvudrekommendationer lyfts fram i rapporten:

  • Bibehåll flexibiliteten på arbetsmarknaden samtidigt som utsatta grupper skyddas.
  • Erbjud effektiv återanställningssupport till friställda som behöver intensifierad hjälp.
  • Erbjud adekvat inkomstersättning till alla friställda.

Bakgrund

Sverige deltar tillsammans med en rad andra OECD-länder i projektet ”Displaced workers” som har fokus på att studera vilka verktyg som finns för att hjälpa friställda tillbaka till sysselsättning. Hösten 2014 genomförde OECD en så kallad Fact finding mission i Sverige och träffade då ett antal berörda aktörer, exempelvis Trygghetsråden, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. OECD träffade även ett antal företag som drabbades av den ekonomiska krisen under 2008 och 2009. Efter besöket i Sverige har OECD sammanställt material och statistik som ligger till grund för rapporten ”Back to work Sweden – Improving the re-employment prospects of displaced workers” som presenteras den 16 december.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Kontakt OECD

Rapportförfattarna på OECD:s Employment Policy Division

Elena Crivellaro
+33 660 531 127
elena.crivellaro[a]oecd.org

Shruti Singh
+33 670 781 759
shruti.singh[a]oecd.org

Läs och beställ rapporten på OECD:S webbplats

Rapporten "Back to work Sweden – Improving the re-employment prospects of displaced workers" finns att läsa och ladda ner för utskrift på OECD:S webbplats. Det går också att beställa den i tryckt format.