Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ökat stöd till barnfilm på nationella minoritetsspråk

Publicerad

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har fått i uppdrag av regeringen att språkanpassa barnfilm till de nationella minoritetsspråken. Filminstitutet får också i uppdrag att verka för bred spridning av dessa filmer.

– Film är ett av de mest kraftfulla sätten att bevara och sprida de nationella minoriteternas språk. Därför är det också särskilt viktigt att satsa på barnfilm och barnprogram eftersom vi vet att relationen till språket börjar där, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filminstitutet tilldelas 814 000 kronor för att genomföra uppdraget, som syftar till att öka de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla och återta minoritetsspråken. Film för barn och barnprogram har en viktig roll i detta.

Uppdraget avser främst film riktad till barn mellan fyra och åtta år.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Information nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk:
finska
jiddisch
meänkieli
romani chib
samiska