Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för Syrienkrisen

Publicerad

Idag antar regeringen en första femårig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska lindra effekterna av konflikten både inne i Syrien och för utsatta grupper i grannländerna. Regeringen tar ett krafttag och ökar stödet med nära 300 miljoner kronor per år.

Utmaningarna är enorma och det räcker inte med nödhjälp. Vi måste också hitta nya sätt att hjälpa människor, skapa framtidstro och förbättra förutsättningarna för en framtida fred, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Sverige tar nu som första givarland ett långsiktigt helhetsgrepp för att förbättra tillvaron för människor i och för flyktingar från Syrien och andra utsatta grupper i grannländerna. Totalt omfattar biståndsstrategin för Syrienkrisen 1,7 miljarder kronor mellan 2016-2020. Det innebär en ökning av utvecklingsbiståndet från 50 miljoner till 340 miljoner kronor per år.

Två miljoner barn inne i Syrien går inte i skolan och människor kan inte försörja sig. Vi riskerar förlorade generationer som försvårar återuppbyggnaden av Syrien. Vi måste försöka vända den utvecklingen, säger Isabella Lövin.

Strategin prioriterar följande områden:

  • Förbättra tillgången till skola, vård och samhällstjänster för människor i Syrien, och människor i grannländerna, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig i en utsatt situation på grund av Syrienkrisen.
  • Förbättra möjligheterna till jobb för människor i Syrien ochi grannländerna, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig i en utsatt situation på grund av Syrienkrisen.
  • Motverka och förebygga könsrelaterat våld i Syrien samt i Syriens grannländerStärka syriska civilsamhällesorganisationer samt oberoende syriska medier.
  • Öka kunskapen om demokrati och mänskliga rättigheter

Strategin kompletterar den akuta nödhjälpen, så kallat humanitärt stöd, som Sverige ger. Hittills har Sverige gett cirka 1,9 miljarder kronor i humanitärt stöd till Syrienkrisen.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00