Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen återupprättar en folkrätts- och nedrustningsdelegation

Publicerad

Regeringen beslutade torsdag den 17 december att inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation med uppgift att följa och analysera utvecklingen på det humanitärrättsliga området och på nedrustningsområdet.

Delegationens syfte kommer att vara att arbeta fram förslag till svenska ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och nedrustning, inklusive där dessa överbryggar eller tangerar andra folkrättsliga områden såsom mänskliga rättigheter.

Återupprättandet av delegationen är i linje med regeringens förklaring att mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och arbetet mot terrorism och massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik.

Utrikesministern ska vara delegationens ordförande. Delegationen förutses mötas vid två till tre gånger per år. Däremellan kommer arbetet att utföras i arbetsgrupper som ska göra analyser och fungera som idékläckare. Nästa steg blir att utse delegationens ledamöter, som ska vara experter i folkrätts- och nedrustningsfrågor från bland annat riksdagen, Regeringskansliet, myndigheter, det civila samhället och forskarvärlden.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.