Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår åtgärder mot missbruk av pass

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i passlagen som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna är ett allvarligt problem som bland annat innebär att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan dölja sina resor. Handeln med svenska pass underlättar också smuggling av personer.

Förslaget innebär att svenska medborgare inte längre ska kunna få ut ett obegränsat antal pass efter förlustanmälningar. Som huvudregel ska högst tre vanliga pass kunna beviljas under en femårsperiod. För att minska den risk för missbruk som följer av att en person kan inneha flera pass samtidigt, ska även ett vanligt pass som regel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren. För små barn som väsentligen förändrar utseende under uppväxtåren ska giltighetstiden för vanligt pass sänkas från fem år till tre år.

– Det är ytterst angeläget att motverka den olagliga användningen av svenska pass. Genom de nya reglerna kommer möjligheterna att missbruka svenska pass att minska, säger inrikesminister Anders Ygeman.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Lagrådsremiss: Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Westin
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 48 78

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.