Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ny lag för behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Publicerad

Regeringen har i dag, måndagen den 7 december, överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till Utlänningsdatalag. Lagen reglerar hur Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna får behandla personuppgifter i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Syftet med den nya lagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt sätt, samtidigt som den ställer höga krav på integritetsskydd för de människor vars personuppgifter behandlas av myndigheterna.

Lagen innehåller bland annat:

  • Bestämmelser om hur myndigheterna får hantera personuppgifter i sina datorsystem, bl.a. att behandling av personuppgifter endast får göras för vissa ändamål.
  • En uttömmande reglering av för vilka ändamål fingeravtryck och fotografier som tagits med stöd av utlänningslagen (2005:716) får behandlas.
  • Spärrar mot integritetskänsliga sökningar.
  • Bestämmelser om intern tillgång till personuppgifter inom de berörda myndigheterna.
  • Begränsningar av enskildas och andra myndigheters direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter.

Lagen ersätter förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft i början av februari 2016.

Prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh